Shopping Cart (Login required)

Bolagsstyrning

Inledning

Biotage tillämpar svensk aktiebolagslag, de regler och rekommendationer som följer av bolagets notering på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Finansinspektionens regler och Svensk kod för bolagsstyrning, vanligen benämnt bolagskoden. Bolaget följer vidare de rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer och tillämpar bolagsordningens bestämmelser.

Bolagskoden gäller från och med den 1 juli 2008 för alla svenska bolag noterade vid NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm eller NGM Equity.

Related Documents

Bolagsstyrningsrapport 2019

Part No: Published: 2020 0.15 MB Format: pdf Order hardcopy

Bolagsstyrningsrapport 2018

Part No: Published: 2019 0.14 MB Format: pdf Order hardcopy

Bolagsstyrningsrapport 2017

Part No: Published: 2018 0.14 MB Format: pdf Order hardcopy